അഡ്വ. ജോഷി ജേക്കബ് സമാജവാദി ജനപരിഷത്ത് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

അഡ്വ. ജോഷി ജേക്കബ് (വലതു്), ചെലവില്ലാ പ്രകൃതികൃഷിയുടെ
ഉപജ്ഞാതാവു് സുഭാസ് പാലേക്കരോടൊപ്പം.
 ഛായ: സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാര്‍ത്താകേന്ദ്രം
വര്‍ദ്ധ (മഹാരാഷ്ട്രം): അഡ്വ. ജോഷി ജേക്കബ്ബിനെ സമാജവാദി ജനപരിഷത്തിന്റെ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി വര്‍ദ്ധയിലെ സേവാശ്രമത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 13 മുതല്‍ 16വരെ നടന്ന ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. സോമനാഥ ത്രിപാഠി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നാണു് ഇതു്.

1995-ല്‍ സമാജവാദി ജനപരിഷത്ത് രൂപം കൊള്ളുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിമാരിലൊരാളായിരുന്നു ജോഷി. പിന്നീടു് ദേശീയ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനും കേരള സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷനും ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള നിരവധി സമരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു് അറസ്റ്റുവരിയ്ക്കുകയും ജയില്‍വാസമനുഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നേതാവാണിദ്ദേഹം.

ലോക് നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെയും ഡോ. രാം മനോഹര്‍ ലോഹിയയുടെയും ആദര്‍ശങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്ടനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റു് നേതാവു് 1965-ലാണു് ജനിച്ചതു്.